Regulamin

Definicje:
Definicje pojęć użytych w Regulaminie sklepu www.zakamarek-klimczyce.pl:
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu w sklepie internetowym: www.zakamarek-klimczyce.pl
Sklep - Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: www.zakamarek-klimczyce.pl
Sprzedawca – właściciel sklepu, Alina Paluch, działająca pod adresem www.zakamarek-klimczyce.pl w Klimczycach – Kolonii 11, kod pocztowy: 08-220 Sarnaki, wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr. 000301631/2011 wydany przez Urząd Gminy Sarnaki z dnia 30.12.2011r, NIP: 5441013081, Regon: 145880129

§ 1. Składanie zamówień
1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu kwoty zamówienia na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą, systemem PAYU lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 2. Towar
1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

§ 3. Koszty i termin wysyłki
1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 2 dni robocze).
3. Koszty przesyłki pokrywa klient. Opłata uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności i jest następująca:
- przesyłka kurierem za paczkę do 30 kg: 25 złotych
- dostawa bezpośrednia realizowana poprzez cykliczne dostawy organizowane przez nas w ustalonym terminie jest darmowa przy kwocie zamówienia powyżej 100 zlotych, poniżej tej kwoty koszt dostawy to 15 złotych.

§ 4 Płatności
1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 5 Procedura reklamacji
1. Reklamacja powinna zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji). Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny).

§ 6. Zwrot pieniędzy
Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta.

§ 7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)